Category Archives: Giải mã giấc mơ

Giải mã giấc mơ là gì?

Giấc mơ là một trong những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi chúng ta đang ngủ. Hiện tượng giấc mơ này không chỉ xảy ra đối với con người, mà cũng có thể xảy ra ở một số động vật.

Trên thực tế, các sự việc trong giấc mơ của chúng ta thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt hay còn gọi là giấc mơ tỉnh táo. Trong đó, người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ.